Новини
ПОКАНА
20.11.2017

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА В и К СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРЕСНА - ИНЖ. МАЯ БОЖИНОВА КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОВИШАВАНЕ ЦЕНАТА НА ВОДАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА. ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.12.2017 Г. ОТ 16,00 ЧАСА В ЗАЛА №1 НА ОБЩИНА КРЕСНА.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?