Новини

"Да докоснем сърцата на възрастните хора"
04.04.2018
Нечувано, В Кресна ще дарят със социални пакети ВСИЧКИ пенсионери и нуждаещи се Инициативата "Да докоснем сърцата на възрастните хора" е вече традиция в община Кресна. Всяка година, по Великден и Коледа, в малката община под Пирина се случва чудото на доброто и под вещото ръководство на кмета на общината, г-н Николай Георгиев, възрастните, болните, самотните и страдащите са във фокуса на общественото внимание и грижа.Нищо, че финансовото състояние на община Кресна е незавидно и за нея все не се намират пари "отгоре". Нищо, че оскъдицата чука на общинската порта ден по ден и винаги трябва да се правят тежки компромиси,...

1 милион евро за училището в Кресна !
15.03.2018
С договор от 14.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), община Кресна ще получи финансиране от 1 889 290,79 лева (един милион осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста и деветдесет лева и седемдесет и девет стотинки) за изпълнението на дейностите по вече одобрен проект № 01/07/2/0/00137 "Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на...

19 февруари
19.02.2018
На 19 февруари почитаме безсмъртното дело на един смъртен човек – Васил Левски.

ПОКАНА
20.11.2017
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА В и К СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРЕСНА - ИНЖ. МАЯ БОЖИНОВА КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОВИШАВАНЕ ЦЕНАТА НА ВОДАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА. ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.12.2017 Г. ОТ 16,00 ЧАСА В ЗАЛА №1 НА ОБЩИНА КРЕСНА.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
18.09.2017
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Искам да изкажа своята благодарност към всички, включили се в кампанията „Да изчистим България заедно”. Вярвам, че с общи усилия можем да продължим започнатото, както и да запазим чистотата и красотата на Община Кресна. На 16 септември 2017г всички бяхме един отбор.Искрено вярвам, че и за в бъдеще ще можем да разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа и заедно да съхраним природата на Община Кресна. Пожелавам на всички добрите дела да станат част от ежедневието, за да можем с нашия труд да направим живота си в Нашата община по-добър.   НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ Кмет на Община Кресна

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДМЕТНИ И ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПНИЯ НА ОБЩИНА КРЕСНА КЪМ 7.09.2017 г.
08.09.2017
СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДМЕТНИ И ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПНИЯ НА ОБЩИНА КРЕСНА КЪМ 7.09.2017 г.1. 31.08.2017 г. Фирма "Експириън" е заявила готовност на нейните служители да се включат в кампанията с добороволен труд и финансова подкрепа;2. 31.08.2017 г. От проф. Бистра Боева - УНСС са получени одеала за пострадалите от пожара;3. 5.09.2017 г. От г-жа    Лора Ангелова - Самоков са получени дрехи за пострадалите от пожара;4. 7.09.2017 г. Жители от гр. Хасково са изразили готовност да предоставят маси, столове и ел.печки за пострадалите. Доставката ще бъде извършена след осигуряване на транспорт;5. 7.09.2017 г. Г-н Славко Василев от гр.Монтана е...

Потърсете в сайта
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не