Наредби

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Кресна

Наредба за местните данъци и такси за 2008 година

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Потърсете в сайта
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не