Република България
Община Кресна
Официален интернет сайт

Новини

19.01.2017
Николай Георгиев

Уважаеми съграждани,Благодаря!!!Днес вие отново бяхте единственият защитник на нашето право на живот и съществуване! Нашите управляващи доказаха, че са абсолютно неспособни да мислят за българските...


15.12.2016
ПОКАНА ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 16.12.2016 г. в хотел „Романтик” град Дойран, Република Македония, ще се проведе откриваща пресконференция по Договор №СВ006.1.12.072 „Изграждане на системи за превенция и ранно...


02.12.2016
3-ТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ

Скъпи приятели, Приемете моите най-сърдечни поздрави и благопожелания по повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември! Посланията на този ден са различни, но...


13.10.2016
Програма за празника на гр. Кресна

17.10.2016 /понеделник/ 18.00 часа Самодейни състави от община Кресна София Драгова - изпълнител на популярни песни - гр.Благоевград Добринка Зашева - изпълнител на шопски хумор - гр.Кюстендил 18.10.2016г./вторник/ 17.30часа Фолклорна група -...


30.09.2016
Поздравителен адрес послучай Международния ден на възрастните хора

СКЪПИ РОДИТЕЛИ, Днес ние, Вашите наследници, Ви дължим много – внимание, обич, уважение, почит! Вашата мъдрост ни показва верния път. Вашият опит е безценен урок за...


28.07.2016
Писмо от кабинета на Министър-председателя на Република България, получено във връзка с отправено запитване от кмета на община Кресна за нуждата от присъединяване на община Кресна към АВиК в Благоевградска област.

Уважаеми господин Георгиев,Във връзка с Ваше писмо, относно решение на общинския съвет в гр.Кресна за отказ от присъединяването и към Асоцияция по ВиК на обособена...


 


28.12.2016 г. - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ОТНОСНОПО ПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” НА 5 ЯНУАРИ 2017 г.  изтегли АНКЕТНИ КАРТИ, изтегли УСТАВ

22.12.2016 г. - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.


01.09.2016 г. - Предложение за разглеждане и утвърждаване на "Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за личностно развитие на децата и учениците - Община Кресна
20.07.2016 г. - Обява за публично обсъждане с местната общност на план за финансово оздравяване на общината на 05.08.2016 г. и План с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото състояние на Община Кресна 2016-2019 г.
18.07.2016 г. - Протокол от проведение конкурс за длужността юрискосулт в Община Кресна на 08.07.2016 г.
07.07.2016 г. - Предложение от Георги Асенов Костов, съветник в Общински съвет град Кресна

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: младши експерт "Местни данъци и такси".
Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: юристконсул.
Решение и обявление относно отчуждаване на имоти за изграждане на обект "Авомагистала Струма" лот 3.3
15.06.2016 - Общинска програма за закрила на детето 2016-2017 г.
09.05.2016 г. - ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна

25.04.2016 г. - ПРОЕКТ: Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопастност на движението по пътищата при община Кресна

04.04.2016 г. - Предложение до Общински съвет - Кресна относно утвърждаване на "Правилник за финансиране на проекти за младежки дейности от бюджета на Община Кресна за 2016 г."

04.04.2016 г. - Предложение до Общински съвет - Кресна относно утвърждаване на "Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кресна - планов период 2017 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Потърсете в сайта
 
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не