Обявления

06.06.2016 г. Протокол №11 от 14.05.2016 г. на ОбС - Община Кресна

На основание чл.33, ал.4 от ЗПУКИ и във връзка с Решение № РС-307-13-024/ 13.03.2014 г. на КПУКИ обявяваме, че лицето Иван Николаев Атанасов - бивш общински съветник и бивш управител на общинско търговско предприятие е с установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?