Общински гори

19.09.2017 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2018 г.

29.08.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1705

24.07.2017 г. - Актуализация на Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2017 г.

31.05.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1704класиране
31.05.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1702
29.03.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1701   - класиране
29.03.2017 г. - Продажба на дървесина от обект 1703   - класиране

17.01.2017 г. - Обява за промяна на предназначението на поземлени имоти в гори

18.11.2016 г. - Годишен план за ползване на дървесина на звено "Общински гори" за 2017 г.

7.10.2016 г. - Протокол от Приемане на Допълнителен годишен план за ползване на дървесина на Община Кресна за 2016 г.

28.09.2016 г. - ПРОЕКТ на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кресна

04.07.2016 г. - Допълнителен годишен план за ползване на дървесина на Община Кресна за 2016 г.

5.04.2016 г. - ПРОЕКТ: НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КРЕСНАПредложение:  Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2016 г.
 
 
Потърсете в сайта
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не