Бюджет


ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2018 г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

15.01.2018 г. - ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.
РЕШЕНИЕ 270 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРЕСНА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
 
 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за 2016г.
Баланс на община Кресна за 2016 г.
Отчет за приходите и разходите на община Кресна за 2016 г.
Отчет за състоянието на общинския дълг на община Крсна за 2016 г.
Решение №361 по Протокол №26 от 03.08.2017 г.за приемане на отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2015 Г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г.
 
 
 
 
Потърсете в сайта
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не