14.03.2023
Документация относно доизграждане на пътен възел "Кресна"Изтегли документа от тук

26.07.2022
СЪОБЩЕНИЕ   "Водоснабдяване и канализация Кресна" ЕООД - гр.Кресна уведомява своите потребители, че поради авария на главен водопровод за периода от 9.00 до 13.00 часа на 29.07.2022 г. (петък) няма да има питейна вода.     От ръководството на "ВиК Кресна" ЕООД

27.06.2022
Сериозни щети нанесе в община Кресна разразила се буря в нощта срещу неделя. Най-пострадал е пътят за село Горна Брезница, където десетки дървета са пречупени или изкоренени.От силната буря и дъжд бяха съборени дървета на пътните платна на пътя Кресна - с. Горна Брезница, уличната мрежа в град Кресна, пътя за местността Синаница и село Сливница. В района на хотелски комплекс "Бриони" пречупените клони на...

15.04.2022
На 07.04.2022 г. Община Крена подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-3.016-0003 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира чрез съвместно партньорство със Сдружение „Нов избор“. Обща стойност на проекта възлиза на 176 143.97 лв., от които 149 722.37 лв. европейско...

20.07.2021
Всяко от училищата партньори от гр. Пилзен (Чехия), гр. Барселош ( Португалия), гр. Тетово (Македония), гр. Истанбул (Турция) и гр. Кресна (България) представи избрано мобилно приложение, с което са изработени учебни материали. Проектите по програма "Еразъм +" са чудесна възможност за учениците  да говорят на английски език, за опознаване на други култури както и да създават добри приятелства с ученици от чужбина.

04.03.2021
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ                                                                                                          Име на операцията: Операция BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кресна” Име на бенефициента: Община Кресна Начало: 01.01.2021 г. Край:     27.04.2021 г. Стойност: 31 274,10 лв.

Банкова сметка на Община Кресна

19.12.2023 - Справка за получени предложения и становища по проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Кресна

19.12.2023 - Справка за получени предложения и становища по проект на план-сметка за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата в Община Кресна

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Ограничителни мерки на ЕС

24.04.2023 г. - Обява за публично обсъждане на план за финансово оздравяване на Община Кресна 2023-2026

Проектна документация доизграждане на ПВ "Кресна"


ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА


16.11.2022 г. - Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Кресна
Материали по проекта изтегли от тукСъобщение относно срока за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Община Кресна информира, че изтича срокът за подаване на декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
Срокът изтича на 31.10.2021 г.
Декларациите се подават в сградата на Община Кресна, ул."Македония" 96.
_______________________________________________________________________________________


Цени за предоставяне на услугите - доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води от „В и К Кресна” ЕООД – гр.Кресна, одобрени от КЕВР – гр.София с Решение №Ц – 46/30.12.2020г., считано от 01.01.2021 год.

 Доставяне на питейна вода

/за 1 м3/

 Отвеждане на

отпадъчни води /за 1 м3/

 Общо:

 ДДС /20%/

 Крайна цена:

/за 1 м3/

0,472 лв.

0,137 лв.

0,609 лв.

0,122 лв.

 

0,731 лв.

 


 
 
 
Наименование Брой тегления
19.12.2023 Spravka predlojenie smet.pdf 1118 Изтегли документ с име "19.12.2023 Spravka predlojenie smet.pdf"
19.12.2023 Spravka predlojenia naredba MDT.pdf 1141 Изтегли документ с име "19.12.2023 Spravka predlojenia naredba MDT.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ от Дирекция социално подпомагане Благоевград„.pdf 2868 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ от Дирекция социално подпомагане Благоевград„.pdf"
ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx 3624 Изтегли документ с име "ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx"
АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx 3571 Изтегли документ с име "АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx"
Ограничителни мерки на ЕС- интернет страница.docx 8054 Изтегли документ с име "Ограничителни мерки на ЕС- интернет страница.docx"
Обява за публично обсъждане.pdf 7898 Изтегли документ с име "Обява за публично обсъждане.pdf"
11.04.2023 uvedomlenie AM Struma.pdf 7791 Изтегли документ с име "11.04.2023 uvedomlenie AM Struma.pdf"
pokana za savet na decata.zip 8259 Изтегли документ с име "pokana za savet na decata.zip"
ПУП-ПП пв Кресна.pdf 8945 Изтегли документ с име "ПУП-ПП пв Кресна.pdf"
16.11.2022 pokana.pdf 11189 Изтегли документ с име "16.11.2022 pokana.pdf"
Pokana muzei bioraznoobrazie.pdf 12941 Изтегли документ с име "Pokana muzei bioraznoobrazie.pdf"
Public_discussion_notice_Neophron_final.pdf 17775 Изтегли документ с име "Public_discussion_notice_Neophron_final.pdf"
21.10.2021 zapoved 1319.pdf 17275 Изтегли документ с име "21.10.2021 zapoved 1319.pdf"
4.08.2021 zapoved.pdf 17835 Изтегли документ с име "4.08.2021 zapoved.pdf"
съвет на децата.zip 21889 Изтегли документ с име "съвет на децата.zip"
Vajno saobshtenie - kadastralna karta.pdf 22650 Изтегли документ с име "Vajno saobshtenie - kadastralna karta.pdf"
12.10.2020 obiava izbor partnior.pdf 24091 Изтегли документ с име "12.10.2020 obiava izbor partnior.pdf"
21_12_2020 spisak na prebroiteli.pdf 22142 Изтегли документ с име "21_12_2020 spisak na prebroiteli.pdf"