14.03.2023
Документация относно доизграждане на пътен възел "Кресна"Изтегли документа от тук

26.07.2022
СЪОБЩЕНИЕ   "Водоснабдяване и канализация Кресна" ЕООД - гр.Кресна уведомява своите потребители, че поради авария на главен водопровод за периода от 9.00 до 13.00 часа на 29.07.2022 г. (петък) няма да има питейна вода.     От ръководството на "ВиК Кресна" ЕООД

27.06.2022
Сериозни щети нанесе в община Кресна разразила се буря в нощта срещу неделя. Най-пострадал е пътят за село Горна Брезница, където десетки дървета са пречупени или изкоренени.От силната буря и дъжд бяха съборени дървета на пътните платна на пътя Кресна - с. Горна Брезница, уличната мрежа в град Кресна, пътя за местността Синаница и село Сливница. В района на хотелски комплекс "Бриони" пречупените клони на...

15.04.2022
На 07.04.2022 г. Община Крена подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-3.016-0003 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира чрез съвместно партньорство със Сдружение „Нов избор“. Обща стойност на проекта възлиза на 176 143.97 лв., от които 149 722.37 лв. европейско...

20.07.2021
Всяко от училищата партньори от гр. Пилзен (Чехия), гр. Барселош ( Португалия), гр. Тетово (Македония), гр. Истанбул (Турция) и гр. Кресна (България) представи избрано мобилно приложение, с което са изработени учебни материали. Проектите по програма "Еразъм +" са чудесна възможност за учениците  да говорят на английски език, за опознаване на други култури както и да създават добри приятелства с ученици от чужбина.

04.03.2021
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ                                                                                                          Име на операцията: Операция BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кресна” Име на бенефициента: Община Кресна Начало: 01.01.2021 г. Край:     27.04.2021 г. Стойност: 31 274,10 лв.

Банкова сметка на Община Кресна

ДИРЕКЦИЯ «СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ» ГР.БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ СТАРТИРА Подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект    „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“.

10.05.2024 г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“, по източен вариант Г 10.50“

СЪОБЩЕНИЕ - Прием на заявления за паша на територията на НП ПИРИН

Съобщение Съгласно чл.18 от НРЦВКУ „ВиК Кресна” ЕООД – гр.Кресна, публикува предложение до КЕВР – гр.София за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги по години за периода 2022г. – 2026г., както следва:

Услуга

Мярка

2022г.

2023г.

2024г.

 

2025г.

 

 2026г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

 

 

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

/без ДДС/

0,609

0,652

0,687

 0,745

 0,762

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

/без ДДС/

0,118

0,140

0,143

 0,148

 0,157

 
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „В И К КРЕСНА” ЕООД – ГР.КРЕСНА КАТО ВИК ОПЕРАТОР ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г.


19.12.2023 - Справка за получени предложения и становища по проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Кресна

19.12.2023 - Справка за получени предложения и становища по проект на план-сметка за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата в Община Кресна

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Ограничителни мерки на ЕС

24.04.2023 г. - Обява за публично обсъждане на план за финансово оздравяване на Община Кресна 2023-2026

Проектна документация доизграждане на ПВ "Кресна"


ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА


16.11.2022 г. - Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Кресна
Материали по проекта изтегли от тук
 
 
Наименование Брой тегления
ВАЖНЖО СЪОБЩЕНИЕ 5.2023.pdf 89 Изтегли документ с име "ВАЖНЖО СЪОБЩЕНИЕ 5.2023.pdf"
съобщение09052024114446.pdf 373 Изтегли документ с име "съобщение09052024114446.pdf"
парк Пирин.pdf 389 Изтегли документ с име "парк Пирин.pdf"
ViK Biznes plan.pdf 1523 Изтегли документ с име "ViK Biznes plan.pdf"
19.12.2023 Spravka predlojenia naredba MDT.pdf 5264 Изтегли документ с име "19.12.2023 Spravka predlojenia naredba MDT.pdf"
19.12.2023 Spravka predlojenie smet.pdf 5134 Изтегли документ с име "19.12.2023 Spravka predlojenie smet.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ от Дирекция социално подпомагане Благоевград„.pdf 8015 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ от Дирекция социално подпомагане Благоевград„.pdf"
АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx 8947 Изтегли документ с име "АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx"
ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx 9180 Изтегли документ с име "ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx"
Ограничителни мерки на ЕС- интернет страница.docx 15420 Изтегли документ с име "Ограничителни мерки на ЕС- интернет страница.docx"
Обява за публично обсъждане.pdf 15015 Изтегли документ с име "Обява за публично обсъждане.pdf"
11.04.2023 uvedomlenie AM Struma.pdf 14757 Изтегли документ с име "11.04.2023 uvedomlenie AM Struma.pdf"
pokana za savet na decata.zip 15471 Изтегли документ с име "pokana za savet na decata.zip"
ПУП-ПП пв Кресна.pdf 16216 Изтегли документ с име "ПУП-ПП пв Кресна.pdf"
16.11.2022 pokana.pdf 18953 Изтегли документ с име "16.11.2022 pokana.pdf"
Pokana muzei bioraznoobrazie.pdf 20278 Изтегли документ с име "Pokana muzei bioraznoobrazie.pdf"
Public_discussion_notice_Neophron_final.pdf 25574 Изтегли документ с име "Public_discussion_notice_Neophron_final.pdf"
21.10.2021 zapoved 1319.pdf 24976 Изтегли документ с име "21.10.2021 zapoved 1319.pdf"
4.08.2021 zapoved.pdf 25359 Изтегли документ с име "4.08.2021 zapoved.pdf"
съвет на децата.zip 29598 Изтегли документ с име "съвет на децата.zip"
Vajno saobshtenie - kadastralna karta.pdf 30654 Изтегли документ с име "Vajno saobshtenie - kadastralna karta.pdf"
12.10.2020 obiava izbor partnior.pdf 31871 Изтегли документ с име "12.10.2020 obiava izbor partnior.pdf"
21_12_2020 spisak na prebroiteli.pdf 30024 Изтегли документ с име "21_12_2020 spisak na prebroiteli.pdf"