Пожарна безопасност и защита на населението

Дата на публикуване: 27.07.2016 06:05

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:
Пожари, Наводнения, ,Катастрофи Спешни медицински случаи, Смерч (ураганни ветрове), Земетресения, Промишлени аварии и други замърсявания, Радиация, Зимни бури, Съмнения за антракс или други биологични агенти, Други произшествия и инциденти.


СЪОБЩЕНИЯ:

4.03.2019 - Пожарна безопасност във връзка със Сирни заговезни (Прошка)

30.10.2018 г. - ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ.

08.09.2017 г. - 14 септември Професионален празник на служителите от структурите „Пожарна безопасност и защита на населението”
21.02.2017 г. - „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сандански апелират за спазване на следните мерки за недопускане на пожари при честване на Сирни заговезни (Прошка).

13.12.2016 г. - ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ

24.10.2016 г. -
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ.


21.07.2016 г.

От началото на месец юли рязко се повиши броят на пожарите в сухи треви, земеделски земи и стърнища. При част от пожарите са нанесени и материални щети като са унищожени лозови насаждения. В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност с цел недопускане възникването на пожари:

  • Абсолютно е забранено паленето на стърнища, суха тревна растителност, храсти и други растителни остатъци;
  • Забранено е и изгарянето на горими отпадъци;
  • Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари и клечки от кибрит през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.

От служителите на РСПБЗН – Сандански се извършват постоянни проверки в земеделските територии на общини Сандански, Струмяни и Кресна. До момента е установено едно лице, изгарящо горими отпадъци. На лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение. При констатиране на други подобни случаи ще се съставят актове за установяване на административни нарушения като предвидените в Закона за МВР глоби са от 200 до 2000 лв.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански

*********************************************************************

24.06.2016 г.
С повишаване на температурите в общини Сандански, Струмяни и Кресна се увеличава и риска от възникване на пожари в горските и селскостопански теротории. В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:
- Абсолютно е забранено паленето на открит огън и тютюнопушенето в площите със засети житни култури;
- В земеделските земи и крайпътните ивици не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
- Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари и клечки от кибрит през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
- Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
- Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии;
- Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви, селскостопански постройки и складове за горими вещества и материали;
- Да не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места.
При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.
РСПБЗН – Сандански 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)