Отговорно звено и годишни отчети

Служител, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.

Адрес: Община Кресна

ул. „Македония“ №96

2840 гр.Кресна

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: Задната част на деловодството на общинска администрация, намираща се на партерния етаж.

Работно време: от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до до 17.00 ч. (от понеделник до петък)

Телефон за контакт: 0889 848383

e-mail: obshtina_kresna@abv.bg


Годишен отчет за 2019 г. на заявленията по ЗДОИ

Годишен отчет за 2018 г. на заявленията по ЗДОИ

Годишен отчет за 2017 г. на заявленията по ЗДОИ


Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?