Обявления

Дата на публикуване: 14.04.2016 11:54

02.08.2021 г. - ПОКАНА - ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2021 Г.

18.03.2022 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2022 г.

17.08.2021 г. - ПОКАНА - ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

Отчет на Председателя на ОбС-Кресна за период м.юли 2020 до м. декември 2020 г.

03.08.2020 г. - ПОКАНА - ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.
03.08.2020 г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г.

12.02.2020 г. - Обява за открита процедура за определяне на съдебни заседатели

22.01.2020 г. - Уведомление по Административно дело №608/2019 г.

22.01.2020 г. - Уведомление по Административно дело №923/2019 г.


08.07.2019 г. - ПОКАНА - ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

30.04.2019 г. - ВАС ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 6.03.2019 г. постановено по Адм. дело 995/2018 г., по описа на Административен съд - Благоевград. Определението е окончателно.

06.03.2019 г. - Административен съд Благоевград ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Николай Кирилов Георгиев в качеството му на Кмет на Община Кресна , против Решение 548 по Протокол 41 от 02.11.2018 г. на Общински съвет - Кресна.

25.01.2019 г. - На основание чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА обявяваме, че Решение 548 по Протокол 41 от 02.11.2018 г. се обжалва от Кмета на Община Кресна пред Административен съд - Благоевград.

18.07.2018 г. ПОКАНА - ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.

03.01.2018 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2018 г.

30.10.2017 г. - Дневен ред на 29-то редовно заседание на ОбС Кресна на 3.11.2017 г.

09.06.2017 г. - ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.

15.07.2016 - Отчет от инж.Мая Борисова Божинова - председател на Общински съвет - гр.Кресна

06.06.2016 г.ОБЯВА

06.06.2016 г. Протокол №11 от 14.05.2016 г. на ОбС - Община Кресна

На основание чл.33, ал.4 от ЗПУКИ и във връзка с Решение № РС-307-13-024/ 13.03.2014 г. на КПУКИ обявяваме, че лицето Иван Николаев Атанасов - бивш общински съветник и бивш управител на общинско търговско предприятие е с установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт.

Наименование Брой тегления
2.08.2022 - pokana.pdf 64 Изтегли документ с име "2.08.2022 - pokana.pdf"
17.08.2021 pokana otchet na budjet 2020.pdf 586 Изтегли документ с име "17.08.2021 pokana otchet na budjet 2020.pdf"
Otchet predsedatel 2020.PDF 565 Изтегли документ с име "Otchet predsedatel 2020.PDF"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)