Публични регистри

Дата на публикуване: 04.01.2017 07:08

Регистър на заповедите за разрешаване и на заповедите за обдобряване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУП и ПУП-ПП за 2021 г.
Регистър на разрешенията за строеж издадени в Община Кресна през 2021 г.
Регистър на удостоверения за въвеждане в експлотация на строежи в Община Кресна 2021 г.

РЕГИСТЪР ЗА ПАСИЩА И МЕРИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (чл.37и от ЗСПЗЗ) НА ОБЩИНА КРЕСНА (към 1.10.2021)

Регистър на заповедите за разрешаване и на заповедите за обдобряване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУП и ПУП-ПП за 2020 г.
Регистър на разрешенията за строеж издадени в Община Кресна през 2020 г.
Регистър на удостоверения за въвеждане в експлотация на строежи в Община Кресна 2020 г.

Регистър на заповедите за разрешаване и на заповедите за обдобряване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУП и ПУП-ПП за 2019г.
Регистър на разрешенията за строеж издадени в Община Кресна през 2019 г.
Регистър на удостоверения за въвеждане в експлотация на строежи в Община Кресна 2019 г.

Регистър на заповедите за разрешаване и на заповедите за обдобряване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУП и ПУП-ПП за 2018г.
Регистър на разрешенията за строеж издадени в Община Кресна през 2018 г.

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлотация на строежи в Община Кресна 2018 г.


Регистър на заповедите за разрешаване и на заповедите за обдобряване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУП и ПУП-ПП за 2017г.

Регистър на разрешенията за строеж издадени през 2017 г.

Регистър на удостоверения за въвеждане в експлотация на строежи в Община Кресна


РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗУЕС


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.41 ОТ ЗОС НА ОБЩИНА КРЕСНА

РЕГИСТЪР НА РЕСУРСИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО НАХОДИЩА

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)