Списък на категориите информация


Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Община Кресна, подлежаща на класификация като служебна тайна (съгласно чл. 26 от ЗЗКИ и чл. 26, ал. 1 ППЗЗКИ)

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Кресна и форматите, в които е достъпна

Потърсете в сайта

Анкета

Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
37 % Complete (success)
Не :
63 % Complete (success)