Председател

Председател на общински съвет

инж.Мая Борисова Божинова

тел.  07433/8788  

e-mail: obskresna@abv.bg


Потърсете в сайта

Анкета

Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
37 % Complete (success)
Не :
63 % Complete (success)