Длъжностното лице по защита на данните

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в Община Кресна.


По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от община Кресна длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефон: 0887606148, електронен адрес за кореспонденция:  obshtina_kresna@abv.bg

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

- Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: град Кресна,  ул. "Македония" №96;

- Като подадете лично своето искане за упражняване на права в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: град Кресна,  ул. "Македония" №96;

- Като изпратите своето искане за упражняване на права на следния адрес на електронна поща: obshtina_kresna@abv.bg.


  1. Основна рубрика: Защита на лични данни
  2. Образци
  3. Документи
  4. Длъжностното лице по защита на данните - Текуща страница
  5. Съобщение

Потърсете в сайта

Анкета

Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
37 % Complete (success)
Не :
63 % Complete (success)