Документи

Дата на публикуване: 13.03.2019 11:02


Вътрешни правила за защита на личните данни


Вътрешни правила за видеонаблюдение


Технически и организационни мерки за защита на личните данни


Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни


Процедура за упражнява на права на субектите на данни


Искане за упражняване на права


Политика за съхранение на лични данни


Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец


Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни - Образец


Процедура за предаване на данни на трети държави


Регистър на дейностите_Община Кресна


Съобщение за поверителност__Общински съветници


Съобщение за поверителност__Служители_трети лица


Съобщение за поверителност__Кандидати за работа


Съобщение за поверителност_Видеонаблюдение


Съобщение за поверителност_Жалби_сигнали_ предложения


Съобщение за поверителност_Законови основания


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)