Длъжностното лице по защита на данните

Дата на публикуване: 13.03.2019 10:04

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в Община Кресна.


По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от община Кресна длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефон: 0887606148, електронен адрес за кореспонденция:  obshtina_kresna@abv.bg

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

- Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: град Кресна,  ул. "Македония" №96;

- Като подадете лично своето искане за упражняване на права в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: град Кресна,  ул. "Македония" №96;

- Като изпратите своето искане за упражняване на права на следния адрес на електронна поща: obshtina_kresna@abv.bg.


  1. Длъжностното лице по защита на данните - Текуща страница
  2. Документи
  3. Образци
  4. Съобщение

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)