С ПРИЗИВ: „ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ” и проявете СЪПРИЧАСТНОСТ

Дата на публикуване: 27.03.2020 15:20

Уважаеми съграждани,

Във връзка със стартирането на благотворителна кампания по инициатива на сдружение „Нов избор” , със сътрудничеството на община Кресна и по повод телефонни запитвания и неверни слухове, че подновяваме програмата „Топъл обяд”

РАЗЯСНЯВАМЕ:

Социалната програма „Топъл обяд”, която ПРИКЛЮЧИ беше финансирана от Правителството на Р. България. На този етап тя не е подновена и няма никаква връзка с нашите намерения и действия. Нашата инициатива е свързана с превенция на разпространението на коронавируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19. Тя е в помощ на уязвими групи, които следва да ОСТАНАТ ИЗОЛИРРАНИ ВКЪЩИ. Ние мислим и за икономическата криза, която е неминуема след като пандемията отмине. Подпомагайки най-бедните, самотните с ниски пенсии, безработните, майките в неплатен отпуск, ние проявяваме СЪСТРАДАНИЕ и СЪПИЧАСТНОСТ към човека до нас.

Молим Ви не разпространявайте невени слухове, не се поддавайте на провокации. Не захвърляйте лековерно добрите ни намерения в калта. Огледайте се около себе си и помогнете на съседа си в нужда, дайте му малко любов и подкрепа.

Всеки нуждаещ се от подкрепа в тези сложни времена може да ни пише на ngo_nov_izbor@abv.bg  или да позвъни на телефон 0876400660.

Можете да предлагате за включване в нашата програма за предоставяне на  безплатна топла храна два пъти в седмицата или пазаруване, закупуване от наши доброволци на лекарства( с пари на нуждаещия се), свои съседи, близки, познати, които трудно оцеляват в сложната епидемиологична и икономическа обстановка в страната, на нашите телефони за консултации: 0894717377; 0893629312

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ да си останете вкъщи и да бъдете ТОЛЕРАНТНИ И СЪПРИЧАСТНИ към хората без доходи или с ниски такива, към човека с увреждане, към майките, които си останаха у дома, за да гледат децата си.

ПОДКРЕПЕТЕ И НАС В ДОБРИТЕ НИ НАМЕРЕЕНИЯ!

С уважение: Екипът на сдр. „Нов избор”

 

Уважаеми жители на община Кресна,

Във връзка с инициативата на сдружение „Нов избор”- „Толерантни и съпричастни”, свързана с превенция на разпространението на коронавируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19, която е в помощ на уязвими групи, които следва да ОСТАНАТ ИЗОЛИРАНИ ВКЪЩИ, получихме гореща подкрепа от Община Кресна и лично от кмета- г-н Николай Георгиев.

Довеждаме до знанието на жителите на общината, че сдружението поема ангажимент за помощ и подкрепа на следните групи от нуждаещи се:

  1. Хората над 65г., с ниски доходи от селата Г. Брезница и Сливница
  2. Пълнолетните лица с увреждания, потребители на социалните услуги ЦСРИ от гр. Кресна, с. Сливница и с. Г. Брезница
  3. Семействата на деца, потребители на услугата ЦОП, които нямат доходи от момента на кризата

Община Кресна поема ангажимент за подкрепа и помощ на:

  1. Хората над 65г., с ниски доходи от цялата община, с изключение на селата Г. Брезница и Сливница.
  2. Хората с увреждания с ниски доходи от  цялата община, с изключение на селата Г. Брезница и Сливница.
  3. Семейства на деца сираци и с безработни родители от общината с изключение на потребителите на ЦОП, управляван от сдружение „Нов избор”.

По инициатива на кмета на общината към предоставянето на топла храна два пъти седмично прибавяме услугата на Община Кресна- пазаруване със средства на човека, направил заявка за това на телефоните на служители от общината:

 Илиана Златкова (социален работник) - 0893015801; Цветелина Станоева (домашна помощница) - 0896963793, както и здравни съвети от Елена Пандова (медицинска сестра) - 0887923886

Подкрепата към уязвимите групи от хора ще продължи до края на извънредното положение в страната и е отворена за всички в нужда от изброените по-горе групи хора и семейства.

На горещия телефон в община Кресна можете да правите предложения, да задавате въпроси, да искате подкрепа и съвети - Ваня Ангелова (горещ телефон в община Кресна)-  0885460036

С ПРИЗИВ: „ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ” и проявете СЪПРИЧАСТНОСТ екипът на сдружение „Нов избор” Ви поздравява и благодари на кмета на община Кресна- г-н Георгиев, от свое и от Ваше име за подкрепата и грижите към всички жители на общината!

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)