Избори за народно събрание 2021


30.03.2021 г. - Заповед във връзка с нормалното протичане на изборния ден

23.03.2021 г. - Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

19.03.2021 г. - Заповед за определяне на секция 012800002 за гласуване на хора с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

19.03.2021 г. - Заповед за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Кресна.

08.03.2021 г. - Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

19.02.2021 г. - Избирателни списъци за провеждане на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

18.02.2021 г. - Провеждане на консултации с политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

09.02.2021 г. Заповед №140 за местата за обявяване на избирателните списъци.

05.02.2021 г. Заповед №131 за образуваните избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Потърсете в сайта

Анкета

Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
37 % Complete (success)
Не :
63 % Complete (success)