Компостираща инсталация

Дата на публикуване: 29.03.2019 08:31


Доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Отчет за паричните потоци към 31.12.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020 г.
Отчет за собствения капитал 31.12.2020 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2020 г.

28.05.2020 г. - Разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013„Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"


Проект BG16M1OP002-2.002-0013
„Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“

Oткриваща пресконференция и официална церемония „Първа копка” за стартиране на строителните дейности.

Прессъобщение във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-2.002-0013-C0 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна",Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
33% Complete (success)
Не :
67% Complete (success)