Решения

Решения на ОбС от №77 до №88
Решения на ОбС от №66 до №76
Решения на ОбС от №46 до №65
Решения на ОбС от №40 до №45
Решения на ОбС от №21 до №39
Решения на ОбС от №9 до №20
Решения на ОбС от №2 до №8
Решение на ОбС №1

____________________________________

Мандат на ОбС 2015-2019

Решения на ОбС от №669 до №695
Решения на ОбС от №664 до №668
Решения на ОбС от №648 до №663
Решения на ОбС от №635 до №647
Решения на ОбС от №633 до №634
Решения на ОбС от №603 до №632
Решения на ОбС №602
Решения на ОбС от №587 до №601
Решения на ОбС от №569 до №586
Решения на ОбС от №549 до №568
Решения на ОбС от №540 до №548
Решения на ОбС от №538 до №539
Решения на ОбС от №519 до №537
Решения на ОбС от №507 до №518
Решения на ОбС от №480 до №506
Решения на ОбС от №458 до №479
Решения на ОбС от №438 до №457
Решения на ОбС от №423 до №437
Решения на ОбС от №418 до №422
Решения на ОбС от №391 до №417
Решения на ОбС от №374 до №390
Решения на ОбС от №340 до №373
Решения на ОбС от №283 до №339
Решения на ОбС от №209 до №282

Решения на ОбС от №152 до №208
Решения на ОбС от №128 до №151
Решения на ОбС от №2 до №127
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?