Председател

Председател на общински съвет

инж.Мая Борисова Божинова

тел.  07433/8788  

e-mail: obskresna@abv.bg

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?