Планове, програми


ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОДА 2019-2025г.

15.01.2020 г - Годишен план за развитие на социалните услуги 2020 г.

15.01.2020 г - Общински годишен план за младежта 2020 г.


15.01.2020 г - Актуализиран план за действие на Община Кресна за изпълнение на интеграционните политики 2018-2020 г.


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019– 2029 Г.

План за защита при бедствия на община Кресна

План за действие за общинските концесии на община Кресна 2019 - 2020 г.


15.03.2018 г. - Годишен план за развитие на социалните услуги

30.10.2018 г. - Годишни планове за дейността на читалищата на територията на Община Кресна за 2019 година

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2018-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община КреснаПотърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?