Обществени поръчки по ЗОП

Дата на публикуване: 22.02.2016 18:04

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в Община Кресна

Вътрешни правила за реда на планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на договорите за обществени поръчки по ЗОП в Община Кресна

2015-03 ОП - Изпълнение на услуги във връзка с реализация на "Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Кресна" по две обособени позиции

2015-02 ОП - Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Кресна по 2 обособени позиции: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа; 2. Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на спортната инфраструктура в Община Кресна;

2015-01 OП - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа през оперативните сезони 2015/2016 г., 2016/2017 г., 2017/2018 г.   1. Обществени поръчки по ЗОП - Текуща страница
  2. Профил на купувача от 1.1.2020
  3. Публични покани по ЗОП

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)