Публични покани по ЗОП

Дата на публикуване: 22.02.2016 18:06


2016-01-ПП - Подбор на Мултидисциплинарен екип за предоставяне на консултативни, експертни и специализирани услуги" по проект  ”Център „Домашни грижи за независим живот” в община Кресна”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0051-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»
2016-01-ПП - 21.01.2016 - Решение процедура - Мултидисциплинарен екип
2016-01-ПП - 21.01.2016 - Публична покана АОП - Мултидисциплинарен екип
2016-01-ПП - 02.02.2016 - Регистър - оферти
2016-01-ПП - 02.02.2016 - Плик-оферта
2016-01-ПП - Ценова оферта и документи - Мултидисциплинарен екип
2016-01-ПП - 27.01.2016 - Заповед Комисия - Мултидисциплинарен екип
2016-01-ПП - 02.02.2016 - Протокол Комисия - Мултидисциплинарен екип
2016-01-ПП - 02.02.2016 - Разписка-Протокол комисия
2016-01-ПП - 02.02.2016 - Покана за сключване на договор
2016-01-ПП - 03.02.2016 - Договор-Мултидисц. екип
2016-01-ПП - Документи към договора
2016-01-ПП - 27.01.2016 -Заповед-комисия - Мултидисциплинарен екип
2016-01-ПП - Покана - Мултидисциплинарен екип
2016-01-ПП - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ОТ  ФИРМА ДОСТАВЧИК
2016-01 ПП - Покана до средствата за масово осведомяване
*******************************************************************************

2015-01-ПП  -  Изготвяне на технически проект: "Благоустрояване на с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград - реконструкция на улична мрежа и площад, изграждане на детски площадки".

 


  1. Публични покани по ЗОП - Текуща страница
  2. Профил на купувача от 1.1.2020
  3. Обществени поръчки по ЗОП

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)