Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 21.12.2018 08:42

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2022

Име и фамилия              ........  Длъжност  Декл. по чл.35,ал1., т.1  Декл. по чл.35,ал.1., т.3  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 1  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 2
Петър Галчев Секретар на Община изтегли    да  изтегли
Настя Нушкова Директор дирекция ФСДАО изтегли    да  изтегли
Васил Велев Директор ДГ "Здраве" изтегли    да  изтегли
Спас Ташев Кметски наместник изтегли    да  изтегли
Павел Паскалев Кметски наместник  изтегли    да  изтегли
Антоанета Угринова Вътрешен одитор изтегли    да  изтегли
Александра Сандрева Мл.експерт НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Аксиния Първанова-Божинова Мл. експерт НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Христина Христова Мл.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Величка Бенгюзора Секретар на МКБППМН изтегли    да  изтегли
Соня Трайкова Специалист ОЗДС изтегли   да изтегли
Цветанка Тасева Главен счетоводител изтегли   да изтегли
Керанка Гюрева Старши счетоводител изтегли   да изтегли
Десислава Гюрева Счетоводител изтегли   да изтегли
Серафим Илиев Счетоводител-касиер изтегли   да изтегли
Таня Стоименова Гл.специалист ГРАО изтегли   да изтегли
Йорданка Драмалиева Ст.експерт ГРАО изтегли   да изтегли
Вера Георгиева Ст.експерт ОПТ изтегли   да изтегли
Димитрина Драчева Специалист КИР изтегли   да изтегли
Емилия Панчева Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Невена Стоянова Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Благой Стоименов Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Надежда Георгиева Ст.експерт ОС изтегли   да изтегли
Емилия Митова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Теодора Петрова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Елица Маламова Гл.експерт ЗГАЕ изтегли   да изтегли
Валентин Ангелов Гл.специалист УПБТ изтегли   да изтегли
Петър Анастасов Експерт ССБТ изтегли   да изтегли
Ваня Ангелова Мл.експерт МП изтегли   да изтегли
Соня Захариева Мл.експерт МПТ изтегли   да изтегли
Гюргена Иванова Мл.експерт МДТ изтегли   да изтегли
Евелина Иванова Ст.експерт ААУД изтегли   да изтегли
Лозанка Тодорова Ръководител звено ВО и ЛС изтегли   да изтегли
Васил Дончев   изтегли   да изтегли
Димитрина Тимова изтегли да изтегли
Димитрина Сребърнова изтегли да изтегли
Валентин Бойков мениджър екип ДЦПЛУ изтегли   да изтегли

 
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2021

Име и фамилия              ........  Длъжност  Декл. по чл.35,ал1., т.1  Декл. по чл.35,ал.1., т.3  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 1  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 2
Петър Галчев Секретар на Община изтегли    да  изтегли
Настя Нушкова Директор дирекция ФСДАО изтегли    да  изтегли
Васил Велев Директор ДГ "Здраве" изтегли    да  изтегли
Спас Ташев Кметски наместник изтегли    да  изтегли
Павел Паскалев Кметски наместник  изтегли    да  изтегли
Антоанета Угринова Вътрешен одитор изтегли    да  изтегли
Стойка Никова Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Кирилка Илиева Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Роза Павлова Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Величка Бенгюзора Секретар на МКБППМН изтегли    да  изтегли
Георги Миланов Юрисконсулт изтегли   да изтегли
Цветанка Тасева Главен счетоводител изтегли   да изтегли
Керанка Гюрева Старши счетоводител изтегли   да изтегли
Десислава Гюрева Счетоводител изтегли   да изтегли
Серафим Илиев Счетоводител-касиер изтегли   да изтегли
Таня Стоименова Гл.специалист ГРАО изтегли   да изтегли
Йорданка Драмалиева Ст.експерт ГРАО изтегли   да изтегли
Вера Георгиева Ст.експерт ОПТ изтегли   да изтегли
Соня Китанова Ст.експерт СИК изтегли   да изтегли
Емилия Панчева Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Невена Стоянова Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Благой Стоименов Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Надежда Георгиева Ст.експерт ОС изтегли   да изтегли
Емилия Митова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Теодора Петрова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Елица Маламова Гл.експерт ЗГАЕ изтегли   да изтегли
Валентин Ангелов Гл.специалист УПБТ изтегли   да изтегли
Петър Анастасов Експерт ССБТ изтегли   да изтегли
Ваня Ангелова Мл.експерт МП изтегли   да изтегли
Радко Вацов Мл.експерт МПТ изтегли   да изтегли
Гюргена Иванова Мл.експерт МДТ изтегли   да изтегли
Евелина Иванова Ст.експерт ААУД изтегли   да изтегли
Лозанка Тодорова Ръководител звено ВО и ЛС изтегли   да изтегли
Васил Дончев   изтегли   да изтегли
Димитрина Тимова изтегли да изтегли
Димитрина Сребърнова изтегли да изтегли
Валентин Бойков мениджър екип ДЦПЛУ изтегли   да изтегли

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2020

Име и фамилия              ........  Длъжност  Декл. по чл.35,ал1., т.1  Декл. по чл.35,ал.1., т.3  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 1  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 2
Петър Галчев Секретар на Община изтегли    да  изтегли
Настя Нушкова Директор дирекция ФСДАО изтегли    да  изтегли
Васил Велев Директор ДГ "Здраве" изтегли    да  изтегли
Спас Ташев Кметски наместник изтегли    да  изтегли
Павел Паскалев Кметски наместник  изтегли    да  изтегли
Антоанета Угринова Вътрешен одитор изтегли    да  изтегли
Стойка Никова Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Кирилка Илиева Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Роза Павлова Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Величка Бенгюзора Секретар на МКБППМН изтегли    да  изтегли
Георги Миланов Юрисконсулт изтегли   да изтегли
Цветанка Тасева Главен счетоводител изтегли   да изтегли
Керанка Гюрева Старши счетоводител изтегли   да изтегли
Десислава Гюрева Счетоводител изтегли   да изтегли
Серафим Илиев Счетоводител-касиер изтегли   да изтегли
Таня Стоименова Гл.специалист ГРАО изтегли   да изтегли
Йорданка Драмалиева Ст.експерт ГРАО изтегли   да изтегли
Вера Георгиева Ст.експерт ОПТ изтегли   да изтегли
Соня Китанова Ст.експерт СИК изтегли   да изтегли
Емилия Панчева Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Невена Стоянова Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Благой Стоименов Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Надежда Георгиева Ст.експерт ОС изтегли   да изтегли
Емилия Митова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Теодора Петрова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Елица Маламова Гл.експерт ЗГАЕ изтегли   да изтегли
Валентин Ангелов Гл.специалист УПБТ изтегли   да изтегли
Петър Анастасов Експерт ССБТ изтегли   да изтегли
Ваня Ангелова Мл.експерт МП изтегли   да изтегли
Радко Вацов Мл.експерт МПТ изтегли   да изтегли
Гюргена Иванова Мл.експерт МДТ изтегли   да изтегли
Евелина Иванова Ст.експерт ААУД изтегли   да изтегли
Лозанка Тодорова Ръководител звено ВО и ЛС изтегли   да изтегли
Васил Дончев   изтегли   да изтегли
Валентин Бойков мениджър екип ДЦПЛУ изтегли   да изтегли
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2019

Име и фамилия              ........  Длъжност  Декл. по чл.35,ал1., т.1  Декл. по чл.35,ал.1., т.3  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 1  Декл. по чл.35, ал1., т.2, част 2
Петър Галчев Секретар на Община изтегли    да  изтегли
Настя Нушкова Директор дирекция ФСДАО изтегли    да  изтегли
Васил Велев Директор ДГ "Здраве" изтегли    да  изтегли
Спас Ташев Кметски наместник изтегли    да  изтегли
Павел Паскалев Кметски наместник  изтегли    да  изтегли
Антоанета Угринова Вътрешен одитор изтегли    да  изтегли
Стойка Никова Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Кирилка Илиева Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Роза Павлова Ст.специалист НАПРААУ изтегли    да  изтегли
Величка Бенгюзора Секретар на МКБППМН изтегли    да  изтегли
Георги Миланов Юрисконсулт изтегли   да изтегли
Цветанка Тасева Главен счетоводител изтегли   да изтегли
Керанка Гюрева Старши счетоводител изтегли   да изтегли
Десислава Гюрева Счетоводител изтегли   да изтегли
Серафим Илиев Счетоводител-касиер изтегли   да изтегли
Таня Стоименова Гл.специалист ГРАО изтегли   да изтегли
Йорданка Драмалиева Ст.експерт ГРАО изтегли   да изтегли
Вера Георгиева Ст.експерт ОПТ изтегли   да изтегли
Соня Китанова Ст.експерт СИК изтегли   да изтегли
Емилия Панчева Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Невена Стоянова Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Благой Стоименов Гл.специалист КИР изтегли   да изтегли
Надежда Георгиева Ст.експерт ОС изтегли   да изтегли
Емилия Митова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Теодора Петрова Гл.експерт РЕП изтегли   да изтегли
Елица Маламова Гл.експерт ЗГАЕ изтегли   да изтегли
Валентин Ангелов Гл.специалист УПБТ изтегли   да изтегли
Петър Анастасов Експерт ССБТ изтегли   да изтегли
Ваня Ангелова Мл.експерт МП изтегли   да изтегли
Радко Вацов Мл.експерт МПТ изтегли   да изтегли
Гюргена Иванова Мл.експерт МДТ изтегли   да изтегли
Евелина Иванова Ст.експерт ААУД изтегли   да изтегли
Лозанка Тодорова Ръководител звено ВО и ЛС изтегли   да изтегли
Васил Дончев   изтегли   да изтегли
Валентин Бойков мениджър екип ДЦПЛУ изтегли   да изтегли

 


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:

Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)