Вътрешен одит

Дата на публикуване: 29.02.2016 14:44


24.01.2022 г. - План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2022 г.
24.01.2022 г. - Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2020 г. - 2022 г.
24.01.2022 г. - Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2022 г.

______________________________________________________________________________

2021 г.

План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2021 г.
Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2020 г. - 2022 г.
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2021 г.

______________________________________________________________________________

2020 г.

План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2020 г.
Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2020 г. - 2022 г.
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2020 г.

_______________________________________________________________________________

2019 г.

План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2019 г.
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2019 г.
Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

_______________________________________________________________________________

2018 г.


План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2018 г.
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2017 г.
Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

________________________________________________________________________________________

2017 г.

Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2017 г.

________________________________________________________________________________________

2016 г.


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
33% Complete (success)
Не :
67% Complete (success)