Бюджет

Дата на публикуване: 22.02.2016 18:02

Budget_2022
Разчет за финансиране на капиталовите разходи 2022 г.
Решение № 339 на ОбС за приемане на бюджета на Община Кресна за 2022 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2022 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2022 Г.
18.03.2022 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2022 г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2022 г
ОТЧЕТИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2022 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г
ОТЧЕТИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2022 г

Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане чистотата на територийте за обществено ползване на община Кресна за 2022 г.

Решение № 267 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Кресна за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства за 2020 г.
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2020 г

РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2021 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 3 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2021 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2021 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2021 г

Budget_2021
Разчет за финансиране на капиталовите разходи 2021 г.
Решение № 195 на ОбС за приемане на бюджета на Община Кресна за 2021 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2021 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2021 Г.

28.01.2021 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2021 г.

Решение № 107 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Кресна за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства за 2019 г.
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2019 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2020 г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

10.01.2020 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2020 г.

Решение № 675 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2018 г
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Кресна - 2018 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2019 г

26.09.2018 г. - Годишен финансов отчет за 2017 година

Решение №920 на Общински съвет Кресна
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на община Кресна
Баланс към 31.12.2017
Одитен доклад №0400301818 на Сметна палата
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средстваОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2018 г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

15.01.2018 г. - ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.
РЕШЕНИЕ 270 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРЕСНА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
 
 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за 2016г.
Баланс на община Кресна за 2016 г.
Отчет за приходите и разходите на община Кресна за 2016 г.
Отчет за състоянието на общинския дълг на община Крсна за 2016 г.
Решение №361 по Протокол №26 от 03.08.2017 г.за приемане на отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2015 Г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г.
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
07.2022.rar 12 Изтегли документ с име "07.2022.rar"
2 trimesechie 2022.rar 11 Изтегли документ с име "2 trimesechie 2022.rar"
04.2022.rar 14 Изтегли документ с име "04.2022.rar"
05.2022.rar 13 Изтегли документ с име "05.2022.rar"
06.2022.rar 14 Изтегли документ с име "06.2022.rar"
reshenie 339.pdf 110 Изтегли документ с име "reshenie 339.pdf"
Budget_2022_5106.xls 82 Изтегли документ с име "Budget_2022_5106.xls"
Razchet kapitalovi 2022.xlsx 109 Изтегли документ с име "Razchet kapitalovi 2022.xlsx"
Budget_2022_5106.xls 112 Изтегли документ с име "Budget_2022_5106.xls"
kapitalovi razhodi 1 2022.pdf 116 Изтегли документ с име "kapitalovi razhodi 1 2022.pdf"
1 trimesechie 2022.rar 111 Изтегли документ с име "1 trimesechie 2022.rar"
3.2022.rar 98 Изтегли документ с име "3.2022.rar"
Budjet na Obshtina Kresna 2022.pdf 131 Изтегли документ с име "Budjet na Obshtina Kresna 2022.pdf"
budjet 2022 p.pdf 146 Изтегли документ с име "budjet 2022 p.pdf"
Budjet 2022 proekt.pdf 148 Изтегли документ с име "Budjet 2022 proekt.pdf"
Pokana za publichno obsajdane na budjet za 2022.pdf 166 Изтегли документ с име "Pokana za publichno obsajdane na budjet za 2022.pdf"
4 trimesechie 2021.rar 164 Изтегли документ с име "4 trimesechie 2021.rar"
3 trimesechie 2021.rar 151 Изтегли документ с име "3 trimesechie 2021.rar"
1 trimesechie 2021.rar 162 Изтегли документ с име "1 trimesechie 2021.rar"
2 trimesechie 2021.rar 141 Изтегли документ с име "2 trimesechie 2021.rar"
01.2022.rar 174 Изтегли документ с име "01.2022.rar"
02.2022.rar 164 Изтегли документ с име "02.2022.rar"
m.11.2021.rar 186 Изтегли документ с име "m.11.2021.rar"
m.12.2021.rar 183 Изтегли документ с име "m.12.2021.rar"
m.10.2021.rar 167 Изтегли документ с име "m.10.2021.rar"
Razchet kapitalovi IV tr. 2021.pdf 197 Изтегли документ с име "Razchet kapitalovi IV tr. 2021.pdf"
09.12.2021 predlojenie.pdf 250 Изтегли документ с име "09.12.2021 predlojenie.pdf"
GFO 2020.rar 303 Изтегли документ с име "GFO 2020.rar"
Reshenie 267 GFO 2020.pdf 289 Изтегли документ с име "Reshenie 267 GFO 2020.pdf"
Otchet na kasovoto izylnenie na bdjeta 2020.pdf 273 Изтегли документ с име "Otchet na kasovoto izylnenie na bdjeta 2020.pdf"
kapitalovi razhodi 3.2021.rar 304 Изтегли документ с име "kapitalovi razhodi 3.2021.rar"
08.2021.rar 376 Изтегли документ с име "08.2021.rar"
07.2021.rar 316 Изтегли документ с име "07.2021.rar"
09.2021.rar 375 Изтегли документ с име "09.2021.rar"
kr 2 trimesechie 2021.pdf 302 Изтегли документ с име "kr 2 trimesechie 2021.pdf"
06.2021.rar 340 Изтегли документ с име "06.2021.rar"
05.2021.rar 389 Изтегли документ с име "05.2021.rar"
kr 1 trim 2021.pdf 391 Изтегли документ с име "kr 1 trim 2021.pdf"
kr plan 2021.pdf 437 Изтегли документ с име "kr plan 2021.pdf"
04.2021.rar 414 Изтегли документ с име "04.2021.rar"
03.2021.rar 509 Изтегли документ с име "03.2021.rar"
02.2021.rar 359 Изтегли документ с име "02.2021.rar"
Reshenie 195.pdf 457 Изтегли документ с име "Reshenie 195.pdf"
Budget_2021_5106.pdf 469 Изтегли документ с име "Budget_2021_5106.pdf"
Budjet 2021.pdf 514 Изтегли документ с име "Budjet 2021.pdf"
Budjet 2021.pdf 502 Изтегли документ с име "Budjet 2021.pdf"
01.2021.rar 556 Изтегли документ с име "01.2021.rar"
12.2020.rar 575 Изтегли документ с име "12.2020.rar"
Proekt budjet 2021.pdf 588 Изтегли документ с име "Proekt budjet 2021.pdf"
Budjet Kresna 2021.pdf 743 Изтегли документ с име "Budjet Kresna 2021.pdf"
Pokana biudjet 2021.pdf 609 Изтегли документ с име "Pokana biudjet 2021.pdf"
11.2020.rar 722 Изтегли документ с име "11.2020.rar"
10.2020.rar 650 Изтегли документ с име "10.2020.rar"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
33% Complete (success)
Не :
67% Complete (success)