Бюджет

Дата на публикуване: 22.02.2016 18:02

РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2021 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2021 г

Budget_2021
Разчет за финансиране на капиталовите разходи 2021 г.
Решение № 195 на ОбС за приемане на бюджета на Община Кресна за 2021 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2021 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2021 Г.

28.01.2021 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2021 г.

Решение № 107 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Кресна за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства за 2019 г.
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2019 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2020 г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

10.01.2020 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2020 г.

Решение № 675 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2018 г
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Кресна - 2018 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2019 г

26.09.2018 г. - Годишен финансов отчет за 2017 година

Решение №920 на Общински съвет Кресна
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на община Кресна
Баланс към 31.12.2017
Одитен доклад №0400301818 на Сметна палата
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средстваОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2018 г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

15.01.2018 г. - ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.
РЕШЕНИЕ 270 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРЕСНА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
 
 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за 2016г.
Баланс на община Кресна за 2016 г.
Отчет за приходите и разходите на община Кресна за 2016 г.
Отчет за състоянието на общинския дълг на община Крсна за 2016 г.
Решение №361 по Протокол №26 от 03.08.2017 г.за приемане на отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2015 Г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г.
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
kr 2 trimesechie 2021.pdf 5 Изтегли документ с име "kr 2 trimesechie 2021.pdf"
06.2021.rar 5 Изтегли документ с име "06.2021.rar"
05.2021.rar 12 Изтегли документ с име "05.2021.rar"
kr 1 trim 2021.pdf 14 Изтегли документ с име "kr 1 trim 2021.pdf"
kr plan 2021.pdf 15 Изтегли документ с име "kr plan 2021.pdf"
04.2021.rar 24 Изтегли документ с име "04.2021.rar"
03.2021.rar 22 Изтегли документ с име "03.2021.rar"
02.2021.rar 24 Изтегли документ с име "02.2021.rar"
Reshenie 195.pdf 49 Изтегли документ с име "Reshenie 195.pdf"
Budget_2021_5106.pdf 43 Изтегли документ с име "Budget_2021_5106.pdf"
Budjet 2021.pdf 43 Изтегли документ с име "Budjet 2021.pdf"
Budjet 2021.pdf 68 Изтегли документ с име "Budjet 2021.pdf"
01.2021.rar 85 Изтегли документ с име "01.2021.rar"
12.2020.rar 70 Изтегли документ с име "12.2020.rar"
Proekt budjet 2021.pdf 92 Изтегли документ с име "Proekt budjet 2021.pdf"
Budjet Kresna 2021.pdf 152 Изтегли документ с име "Budjet Kresna 2021.pdf"
Pokana biudjet 2021.pdf 117 Изтегли документ с име "Pokana biudjet 2021.pdf"
11.2020.rar 107 Изтегли документ с име "11.2020.rar"
10.2020.rar 119 Изтегли документ с име "10.2020.rar"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
37% Complete (success)
Не :
63% Complete (success)