Вътрешен одит
2020 г.

План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2020 г.
Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2020 г. - 2022 г.
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2020 г.

_______________________________________________________________________________

2019 г.

План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2019 г.
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2019 г.
Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

_______________________________________________________________________________

2018 г.


План за професионално обучение и развитие на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2018 г.
Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2017 г.
Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

________________________________________________________________________________________

2017 г.

Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за периода 2017 г. - 2019 г.

Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Кресна за 2017 г.

________________________________________________________________________________________

2016 г.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?